Bijzondere archeologische vondsten in Ten Boer

Normal oude fivel in beeld bij archeologisch werkzaamheden
Afbeelding: Groningen.nl

In voorbereiding op de bouw van Kindcentrum Ten Boer vond van 9 tot en met 25 september een archeologische opgraving plaats aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer. De opgraving betrof een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, waarvan vermoed werd dat deze wierde in de 10e en 11e eeuw na Christus bewoond werd. Aan de hand van enkele bijzondere vondsten, zoals vroeg middeleeuws aardewerk en metaal, is echter door de archeologen vastgesteld dat er al veel eerder sprake was van bewoning, namelijk in de 8e eeuw na Christus. Deze bijzondere vondsten zijn geen aanleiding voor vertraging. Medio oktober start de bouw van het kindcentrum. Op donderdag 16 oktober is de starthandeling gepland.

Twee fases van bewoning

In de opbouw van de wierde zijn minimaal twee leeflagen gevonden. Van de laatste fase, uit de 10e/11e eeuw, was de leef-oppervlakte aanzienlijk vergroot ten opzichte van de eerdere fase uit de 8e eeuw. Dwars door het gebied zijn twee hele diepe sloten aangetroffen, waarschijnlijk de erfgrenzen uit de vroege middeleeuwen. In de late middeleeuwen zijn deze sloten volgestort door de mens en liep de wierde over deze sloten heen.

Wonen aan het water

Langs en onder de wierde loopt een oude geul (waterloop). Het vermoeden bestaat bij de archeologen dat deze geul ten tijde van de ingebruikname van het gebied nog watervoerend was. Het ontstaan van de geul zou rond het begin van de jaartelling kunnen zijn. Deze geul vormde een laagte (depressie) in het landschap toen men zich vestigde op deze locatie in de 8ste eeuw. Het bodemprofiel laat zien dat door de eerste bewoners een podium opgeworpen is – de eerste ophoging van de wierde – die stopt bij de geul. Aanname is dat de geul een natuurlijke begrenzing is geweest van de eerste fase.

Vroege bewoning laat haar sporen na

Deze opgraving betrof de zuid/zuidwestelijke grens van de wierde. Omdat dit de uitloop van de wierde betreft, zijn bij de opgraving geen sporen van gebouwen gevonden. Die sporen bevinden zich vermoedelijk verderop aan de andere kant van de Riekele Prinsstraat waar zich nu een parkeerterrein bevindt. Wel zijn op het erf diverse kuilen aangetroffen waar klei uit gewonnen werd als grondstof voor bijvoorbeeld aardewerk, de ophoging van de leeflaag of voor het aansmeren van de wanden van de boerderij. Ook zijn vier waterputten gevonden van 2,5 meter diep en is er een veldoven met dierlijke botresten gevonden.

Bijzondere vondsten

Naast dierlijk bot, zijn er verschillende werktuigen gevonden, waaronder slijp-/wetstenen. Een van de meest interessante vondsten is een vroegmiddeleeuwse fibula (mantelspeld). Daarnaast zijn een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, Badorf aardewerk, Pingsdorf aardewerk en scherven van laat middeleeuwse kogelpotten aangetroffen. Het betreft zowel lokaal vervaardigd aardewerk als import-aardewerk.
De vondsten worden door de archeologen gecategoriseerd en gedocumenteerd en een deel zal door gemeente Groningen in bruikleen gegeven worden aan het kindcentrum.
Op deze manier wordt de historie zichtbaar teruggebracht op de oorspronkelijke locatie. De overige vondsten gaan naar het archeologisch depot in Nuis. Voordat het zover is, is het voor bewoners in Ten Boer mogelijk enkele mooie vondsten te bekijken.

De reizende tentoonstelling

Vanaf maandag 30 september zijn enkele mooie vondsten te zien die al eerder op deze wierde zijn aangetroffen. Met een reizende tentoonstelling kunnen geïnteresseerden op twee verschillende locaties in Ten Boer deze vondsten bekijken: 30 september t/m
7 oktober in de bibliotheek van Ten Boer en 8 oktober t/m 14 oktober in Medisch Centrum Ten Boer.

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
21:11

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief