Gemeente en verenigingen maakt afspraken over verantwoord alcoholgebruik studenten in Groningen

Normal groningen ondertekening alcoholconvenant met studenten en burgemeester den oudsten 1  002
Afbeelding: Gemeente Groningen

Twintig concrete maatregelen om te komen tot een meer verantwoord alcoholgebruik onder studenten, te beginnen bij de studentenverenigingen. Die afspraak hebben de acht grootste verenigingen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en gemeente vastgelegd in het Convenant Verantwoord Alcoholgebruik. Op initiatief van burgemeester Peter den Oudsten is een half jaar lang gewerkt aan de afspraken die de gezondheid en het welzijn van studenten ten goede moeten komen. Den Oudsten: “De betrokken partijen nemen hiermee allen hun verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Dit convenant draagt bij aan een gezondere en veilige studententijd in Groningen.”

De maatregelen

Het convenant bevat afspraken over onderling toezicht en sociale controle, voorlichting, preventie en beschikbaarheid van niet-alcoholische drank binnen de verenigingen. Binnen de verenigingen worden studenten aangesproken op ongewenst gedrag voortkomend uit het drinken van te veel alcohol en kunnen maatregelen of sancties worden opgelegd. Verenigingen stellen hiertoe speciaal verantwoordelijk personen aan en het vrijwillig barpersoneel worden getraind. De studentbegeleiders van de kennisinstellingen worden beter opgeleid om alcoholmisbruik te signaleren en bespreekbaar te maken. Afgesproken is dat de ondertekenaars twee keer per jaar bij elkaar komen en na drie jaar de genomen maatregelen evalueren. De accreditatiecommissie studentenorganisaties neemt de maatregelen uit het convenant mee in de accreditatie van de verenigingen.

Een voorbeeld

In een aantal gemeenschappelijke werksessies is het probleem verkend, kennis gedeeld en zijn de maatregelen zorgvuldig geformuleerd. Onder meer het Trimbos-instituut en Verslavingszorg Noord Nederland hebben geadviseerd over de inhoud van het convenant. Het Trimbos-instituut gaf daarbij aan dat de Groningse aanpak model kan staan voor andere studentensteden. Dat de ondertekenende partijen samen hebben opgetrokken ziet het instituut als zeer waardevol. Groningen is de eerste studentenstad die daarmee invulling geeft dit onderwerp in het Nationaal Preventieakkoord. Andere studentensteden moeten ook in 2021 aan de slag zijn om risicovol en problematisch alcoholgebruik onder studenten stevig terug te dringen.

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
19:21

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief