Gemeente Groningen wil 500 Groningers uit de bijstand helpen aan werk

Normal pexels photo 374016
Afbeelding: Burst

Het college van B&W wil 500 extra inwoners, die nu een bijstandsuitkering ontvangen, activeren. Hoe de gemeente dat voor zich ziet staat in een nieuw Werkprogramma. Nu het economisch mee zit en de arbeidsmarkt volop kansen biedt, wil het college dat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeids-markt profiteren. Met het Werkprogramma draagt de gemeente hieraan bij door mensen te stimuleren, te activeren en te begeleiden naar werk, participatie of scholing.

Het werkprogramma is een concrete set aan maatregelen. Onnodige instroom in de bijstand en onnodig langdurig gebruik van de bijstand moet voorkomen worden. Daarom wordt ingezet op de preventie van de instroom, ontwikkeling van de doorstroom en het vergroten en verduurzamen van de uitstroom. Het werkprogramma staat niet los van de reguliere dienstverlening, maar is een aanvulling en verbetering hierop.

Wethouder Carine Bloemhoff van Werk en Participatie geeft aan: “Veel bijstandsgerechtigden zitten al jaren in de bijstand. Voor hen is de stap naar werk veelal nog te groot. Andere mensen zitten nog maar kort in de bijstand maar hebben een extra steuntje in de rug nodig om weer aan de slag te gaan. Met het Werkprogramma investeren we de komende jaren extra in deze inwoners, omdat we ze niet in de kou willen laten staan. En omdat we streven naar een inclusief Groningen waar iedereen naar vermogen mee kan doen”.

Uitgangspunten

De gemeente zet in op een positieve individuele benadering. De ervaring leert dat veel mensen wel stappen willen zetten naar werk in welke vorm dan ook. Daar moet gebruik van gemaakt worden. In het Werkprogramma wordt dan ook de focus gelegd op de mensen die willen. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Een groot deel van de bijstandsgerechtigden kampen met een of meer verschillende problemen, zoals psychische en fysieke gezondheidsklachten, laaggeletterdheid, eenzaamheid, gebrek aan opleiding, schulden en weinig zelfvertrouwen. Daarom is een aanpak nodig waarbij rekening gehouden wordt met individuele omstandigheden van werkzoekenden.

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
19:34

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief