Groningse gemeenteraad debatteert vandaag over de begroting vaan € 1,1 miljard

Normal stadhuis van groningen bij avond  1

Het belangrijkste debat van het jaar. Vanmiddag begint dat. Om 15.00 uur. Dan debatteert de Groningse gemeenteraad in het stadhuis op de Grote Markt over de eerste gemeentebegroting van de nieuwe gemeente Groningen na de herindeling op 1 januari. Op deze begroting: 1,1 miljard euro.

De twaalf fractievoorzitters gaan met elkaar en wethouder Paul de Rook van Financiën in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de definitieve begroting 2019 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

Normaal debatteert de gemeenteraad in het najaar over de begroting voor het volgende jaar. Dat is vorig jaar niet gebeurd omdat er toen herindelingsverkiezingen voor Groningen, Haren en Ten Boer waren. De begroting voor 2019 voor de nieuwe gemeente Groningen is nu klaar nu er een nieuw college van B&W is. Deze begroting 2019 valt te lezen als eerste concretisering van het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Het debat van vanmiddag is gelijk ook het zogeheten Voorjaarsdebat. In een ‘voorjaarsdebat’ gaat het om de kaders voor de volgende begroting. In dit geval die van volgend jaar: 2020. Aan deze begroting wordt nu al gewerkt en zal in het najaar worden gepresenteerd. In het debat van vanmiddag kunnen de fracties hun wensen voor die begroting kenbaar maken.

Leefkwaliteit

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dit jaar. Voor 2019: zo’n 1,1 miljard euro. “De keuzes die gemaakt zijn passen bij de ambitie om de leefkwaliteit voor alle inwoners te vergroten”, aldus B&W. “Zo worden de tekortschietende rijksbudgetten voor het sociaal domein vanuit de gemeentelijke middelen aangevuld en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd om die tekorten terug te dringen.”

Het college wil een beweging inzetten van zorg naar preventie. Zo kiezen college bijvoorbeeld voor investeren in wijkvernieuwing en de basisbaan voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat vinden de twaalf politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W in de begroting? Daarover gaat hret vanmiddag in het begrotingsdebat van de gemeenteraad.

Normaal beginnen Groningse raadsvergaderingen om 16.30 uur. Maar in dit belangrijkste debat van het jaar krijgt iedereen meer spreektijd en begint het al om 15.00 uur. Het debat is openbaar en dus vrij toegankelijk. De vergadering is ook live op internet te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar is ook de concept-gemeentebegroting 2019 te vinden.

Doorklikbare begrotingswebsite

De gemeentebegroting is ook gemakkelijk te bekijken op een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: groningen.begroting-2019.nl. Die maakt het voor inwoners veel gemakkelijker om te zien waar de meer dan een miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
20:53

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief