Kosten Waterschap Noorderzijlvest lopen flink op

3 maanden geleden gepubliceerd

De kosten van Waterschap Noorderzijlvest lopen flink op. Aan het begin van de bestuursperiode in juli 2023 werd er rekening gehouden met een gemiddelde investering van 50 miljoen euro per jaar. Dit is echter opgelopen tot gemiddeld 62 miljoen euro per jaar. Volgens Bert Wiersema, lid van het dagelijks bestuur, zijn de kosten gestegen door verschillende factoren.

Oorzaken van de kostenstijging

Een belangrijke reden voor de kostenstijging is het coalitieakkoord met veel groene ambities. Volgens Wiersema was er tijdens de totstandkoming van het akkoord te weinig tijd voor een grondige kostenberekening. Daarnaast spelen stijgende personeelslasten, inflatie, duurdere materialen en de toename van nieuw werk ook een rol in de kostenstijging.

Maatregelen om kosten te drukken

Om de groeiende kosten het hoofd te bieden, heeft het dagelijks bestuur besloten een aantal plannen uit te stellen, minder financiële ruimte te geven aan andere onderdelen en sommige investeringen te schrappen. Met deze maatregelen hoopt het bestuur tot 2027 21 miljoen euro te besparen.

Gevolgen voor de plannen

De plannen die voorlopig zijn uitgesteld, betreffen onder andere de aanleg van een aantal vispassages, de aanpak van de Dorkwerdersluis in het Reitdiep en toekomstige investeringen voor de groei van de westkant van de stad Groningen. Daarnaast wordt de aanpak van acht kilometer bij regionale keringen uitgesteld tot na 2027.

Het werk van het waterschap wordt steeds duurder

Naast bovengenoemde factoren, wordt het werk van het waterschap steeds duurder. Door klimaatverandering is er meer ruimte nodig voor water. Ook zijn afvalwaterzuiveringen aan strengere eisen gebonden en zijn de installaties toe aan vernieuwing. Verder moeten Europese afspraken over de verbetering van de waterkwaliteit nageleefd worden en er moet nagedacht worden over kustverdediging. Groeiende stadsgebieden zorgen voor nieuwe investeringen in de hele waterketen van het waterschap.

Waterschapsbelasting stijgt

De stijging van de kosten heeft tot gevolg dat de waterschapsbelasting stijgt. Gemiddeld zal dit uitkomen op een stijging van ongeveer elf procent voor de woningeigenaar in 2025 en 2026. Daarna verwacht het waterschap een stijging van gemiddeld zes procent. Met de genomen maatregelen hoopt het waterschap de stijging van de kosten en de hoeveelheid werk binnen de perken te houden.