Locatie voor nieuwbouw OBS De Driebond in Engelbert bekend!

Normal plattegrond mfc engelbert
Afbeelding: Gemeente Groningen

Dorpsschool OBS De Driebond krijgt op een andere plek in Engelbert een nieuw onderkomen. Na diverse onderzoeken blijkt dat voor deze nieuwbouw het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert de meest geschikte locatie is. “Met het bepalen van deze voorkeurslocatie, zijn we een belangrijke stap verder in de nieuwbouw van deze school. Leerlingen en medewerkers kunnen straks leren en werken in een prachtig nieuw gebouw op een goede centrale locatie”, benadrukt wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen. Het was de bedoeling om deze plannen medio april aan ouders van de Driebond en aan de inwoners van Engelbert via een inloopbijeenkomst te presenteren. Gezien de corona-maatregelen is dit niet mogelijk. Daarom is er gekozen voor een digitale inloop via https://gemeente.groningen.nl/dedriebond-engelbert Ideeën en suggesties zijn tot 8 mei welkom.

Wieke Zondervan, directeur OBS De Driebond, is blij met deze belangrijke stap in het nieuwbouwtraject en vraagt ouders in een brief hun mening te geven via de digitale mogelijkheid die de gemeente daarvoor biedt. Het nieuwe onderkomen betekent dat de school straks weer op één plek in Engelbert onderwijs kan bieden aan haar leerlingen.

Projectorganisatie

Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en een afvaardiging uit het dorp de diverse mogelijkheden heeft onderzocht. Het gaat dan om de mogelijkheden rond onderwijs, kinderopvang, sport; ook de verkeerssituatie maakt deel uit van het onderzoek. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de diverse belanghebbenden, waaronder de grondeigenaren. Na de aankoop van de benodigde gronden, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Ook volgt er nog een traject voor formele inspraak. Er wordt hard gewerkt zodat de start van de bouw rond augustus 2021 kan beginnen.

Onderzoek varianten

In het onderzoek naar een locatie voor nieuwbouw nabij het MFC Engelbert zijn meerdere varianten bekeken. Een belangrijke conclusie is dat in alle varianten een nieuwe aanrijroute richting het MFC moet worden gerealiseerd. In de huidige situatie gaat namelijk al het verkeer richting sportvelden en dorpshuis via de Woldjerspoorweg. Uitbreiding van deze locatie met een school, resulteert echter in een intensiever gebruik.

Voorgeschiedenis

De Driebondschool was tot voor kort gehuisvest in twee schoolgebouwen; de onderbouw aan de Woldweg in Ruischerbrug (Groningen) en de bovenbouw aan de Engelberterweg in Engelbert. Inmiddels heeft de school het gebouw aan de Woldweg verlaten en is er voor de groepen 1 en 2 extra ruimte gehuurd in het MFC Engelbert. Vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat het schoolgebouw gedateerd is, dient De Driebond nu nieuwe huisvesting te krijgen. Mede met het oog op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2018 haar akkoord gegeven aan het behoud van de school OBS De Driebond in de dorpskern van Engelbert.

Voorgenomen fusieplannen

Onlangs heeft Openbaar Onderwijs Groningen bekend gemaakt dat de Ligthartschool in Westerbroek wil gaan fuseren met de OBS De Driebond in Engelbert. Uitgangspunt bij de nieuwbouwplannen voor OBS De Driebond in Engelbert is een school met een maximale omvang van 120 leerlingen (huidige omvang 114 leerlingen). Openbaar Onderwijs Groningen heeft aangegeven dat de fusie geen gevolgen heeft voor de uitgangspunten en omvang van de nieuwbouwplannen van deze school. Vanuit dit perspectief is dan ook gezamenlijk besloten de planvorming voor OBS De Driebond onveranderd door te zetten. De gemeente zal in overleg treden met Openbaar Onderwijs Groningen om nader te analyseren of van de voorgenomen fusieplannen nog invloed te verwachten is voor de geprojecteerde leerlingenaantallen in Meerstad (Groene Wei en Meeroevers).

 

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
07:12

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief